meškank, interior brands into cee

owner: Wito Meškank

Choriner Strasse 85

10119 Berlin

Germany

Telephone: +49 172 549 03 29


Fax: +49 3212 1133823



E-Mail: witomeskank@gmx.de

Sales tax identification number: DE 233978013

Small entrepreneurs according to § 19 UStG

Imprint created with the Trusted Shops lawyer in cooperation with Wilde Beuger Solmecke lawyers.

Konzept und Gestaltung:

Diese Webseite wurde hergestellt unter Verwendung von PrestaShop™ open-source software.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.